Kako napraviti poslovni plan?

Vodič za izradu biznis plana

Odlučili ste da sami uradite svoj poslovni plan? Odlično! Na narednim stranicama pokazaćemo vam ukratko kako napisati poslovni plan, korak po korak. U svakom koraku daćemo vam pregled onoga što treba da uradite, uz mnoštvo korisnih savjeta i informacija.

U suštini, pisanje poslovnog plana obuhvata tri osnovne faze:

U okviru svake od ovih faza potrebno je proći niz pojedinačnih koraka da bi se došlo do krajnjeg rezultata – kvalitetno urađenog poslovnog plana, koji je prilagođen željenoj namjeni i sadrži sve ono što je potrebno za donošenje poslovnih odluka.

Svi koraci u procesu izrade poslovnog plana predstavljeni su u narednom prikazu:

1) Priprema za izradu biznis plana

Korak 1: Određivanje namjene i sadržaja poslovnog plana

Korak 2: Istraživanje tržišta i prikupljanje informacija

Korak 3: Analiza, selekcija i organizacija prikupljenih informacija
 

2) Pisanje radne verzije biznis plana

Korak 4: Poslovna ideja (projekat)

Korak 5: Tržišni aspekti poslovnog plana

Korak 6: Tehnološki aspekti poslovnog plana

Korak 7: Organizacioni aspekti poslovnog plana

Korak 8: Finansijski aspekti poslovnog plana
 

3) Finalizacija biznis plana

Korak 9: Revizija i dorada poslovnog plana

Korak 10: Pisanje sažetka poslovnog plana

Korak 11: Formatiranje poslovnog plana

Ovo je uopšteni prikaz procesa izrade poslovnog plana, a u nastavku ćemo detaljnije pojasniti svaki od navedenih koraka.

Za početak, daćemo vam jedan mali savjet: prođite informativno sve korake i pažljivo ih pročitajte PRIJE nego što počnete bilo šta da pišete. Na taj način bolje ćete shvatiti čitav proces izrade poslovnog plana, kao i svrhu pojedinih faza. Nakon toga, kada zaista počnete da radite ono što je opisano u nekom koraku, biće mnogo manje nedoumica i pitanja tipa „zašto mi to treba?“, „čemu to služi?“, „da li moram baš sve te informacije da prikupim?“ i sl.

Spremni ste za prvu lekciju? Pa da krenemo onda…